top of page
3 Shots Final Logo.png

Gaano Kahalaga ang Kuwit

Film Category

Live Action

Genre

Drama

Date and Time Submitted

Oktubre 15, 2021 nang 3:51:27 PM

Logline/Short Synopsis

Mararamdaman lahat ng 20 taong gulang na bunsong si Kali ang kapaguran na hinubog ng panahon. Umupo ang binatilyo sa kanilang higaan. Unti-unti itong binabalot ng bigat ng damdamin, dahil sa mga naririnig nitong usapan sa kanilang labas. Malulunod sa dalamhati ang binata dahil sa mga gunitang makikita sa bawat sulok ng kanilang tahanan. Habang tumatagal, mas lalong lumalalim ang paghinga ni Kali. Nagugulumuhinan sa mga nangyayari at maiipit sa pagitan ng pagpapasaya, hinto o pahinga?

Representative Name

Bernabe, Krissel Anne P.

School/University

De La Salle-College of Saint Benilde

Role/Position

Production Manager